Osoby

RA

Róbert Andreánsky

mestská polícia
ĽB

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová

primátorka mesta
JB

Juraj Bobor

vedúci technických služieb
DH

Ing. Dušan Hruška

prednosta MsÚ
LK

Mgr. Lucia Kapustová

Domov pre seniorov Sliač
ĽK

Ing. arch. Ľubomír Keleman

stavebý úsek a životné prostredie
MK

Miroslava Klimová

matrika
DK

Daša Kochlicová

sekretariát, archív
JM

Janka Michalková

zberný dvor
BP

JUDr. Branislav Petroch

právne oddelenie
JP

Jaroslav Prošek

náčelník mestskej polície

Renáta Šeniglová

riaditeľka MsKS Sliač

Mgr. Katarína Šichtová

vedúca Domava pre seniorov Sliač

Ing. Miroslava Škorňová

hlavná kontrolórka
AS

doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.

zástupca primátora
PZ

Mgr. Petra Zadjorová

infocentrum Sliač